+48 603 60 60 14
Lista dokumentów

Prosimy pamiętać, iż część z poniżej wymienionych dokumentów uzyskuje rzeczoznawca. Nie wszystkie dokumenty muszą być dostarczone przez Klienta.

W razie wątpliwości lub ewentualnych pytań, prosimy o kontakt.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów potrzebnych do :

 

Wyceny Mieszkania (nieruchomości lokalowej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu):

• numer księgi wieczystej lub aktualny odpis,

• rzut lokalu, dane powierzchniowe,

• w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu.

 

 

Wyceny lokal użytkowego:

• numer księgi wieczystej lub aktualny odpis,

• rzut lokalu, dane powierzchniowe,

• umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu).

 

 

Wyceny domu jednorodzinego:

• numer księgi wieczystej lub aktualny odpis,

• wypis z rejestru gruntów i budynków,

• kopia mapy ewidencyjnej,

• pozwolenie na budowę,

• kosztorys budowlany w przypadku budowy, rozbudowy bądź modernizacji,

• pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania,

• projekt techniczny (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekrój pionowy, opis techniczny).

 

 

Wyceny działki gruntu:

• numer księgi wieczystej lub aktualny odpis,

• wypis z rejestru gruntów,

• kopia mapy ewidencyjnej,

• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

 

Wyceny nieruchomości komercyjnej (zabudowanej):

• numer księgi wieczystej lub aktualny odpis,

• wypis z rejestru gruntów i budynków,

• kopia mapy ewidencyjnej,

• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,

• obowiązujące umowy najmu,

• kosztorys budowlany w przypadku budowy, rozbudowy bądź modernizacji

 

 

 

 

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje w pełni możliwych przypadków wykonywania wycen.

Podejmujemy się także innych nietypowych wycen które wynikają z potrzeb Klientów jak i przepisów prawa.

Zadzwoń do nas!